Πρώϊµο για σπορά από Ιανουάριο έως και Απρίλιο, µε ρίζα στρογγυλή, σκούρου κόκκινου χρώµατος, ιδιαίτερα γλυκιά, κατάλληλη και για βιοµηχανία, άριστης ποιότη- τας. Με δυνατό και ανθεκτικό φύλωµα