Πρασινοµπλέ 75 ηµερών για σπορά από Φεβρουάριο έως και Αύγουστο.

Σκουροπράσινο 75-80 ηµερών, για σπορά από Ιούλιο έως Οκτώβριο. Ανθεκτικό στον Περονόσπορο.

36,00143,00 με ΦΠΑ

Πρασινοµπλέ, 75-80 ηµερών µε λίγα παραβλάσταρα, για σπορά από Φεβρουάριο έως Ιούλιο.

Σκουροπράσινο 80-85 ηµερών για σπορά ∆εκέµβριο, Ιανουάριο και από Ιούνιο έως Οκτώβριο.

Πρασινοµπλέ, 80-85 ηµερών µε λίγα παραβλάσταρα, για σπορά από Αύγουστο έως Οκτώβριο.

Πράσινο 70 75 ηµερών, για σπορά από Ιούλιο έως και Σεπτέµβριο. Ανθεκτικό στον Περονόσπορο.

-100%
38,00145,00 με ΦΠΑ


Μπρόκολο

Μπρόκολο Samson F1

Σκουροπράσινο 95-100 ηµερών για σπορά Αύγουστο και Σεπτέµβριο.