Όψιµο 100-120 ηµερών τύπου Savoy για σπορά από Ιούνιο έως και Σεπτέµβριο.

Πρώϊµο 65-75 ηµερών τύπου Savoy για ανοιξιάτικη ή φθινοπωρινή παραγωγή.

Όψιµο 120-140 ηµερών για ξεχειµώνιασµα µε σπορά Αύγουστο, Σεπτέµβριο.

24,0088,00 με ΦΠΑ

Το καλύτερο ποιοτικά λάχανο της αγοράς 85-90 ηµερών, µε µεγάλη διατηρησιµότητα στο χωράφι, για σπορά από Μάϊο έως Σεπτέµβριο.

Μεσοόψιµο 95-100 ηµερών, µε εύγευστη και τρυφερή κεφαλή, βάρους 1,5-2Kg για συγκοµιδή χειµώνα.

Μεσοπρώϊµο 90-95 ηµερών µε ιδιαίτερα τρυφερά φύλλα και εξαιρετική γεύση, για παραγωγή το φθινόπωρο.

Κόκκινο 70-75 ηµερών, για σπορά από Φεβρουάριο έως και Αύγουστο.

Μεσοπρώϊµο 90 ηµερών, πλακέ, τρυφερό, εύγευστο, βάρους 2-3kg, για παραγωγή αργά το φθινόπωρο και το χειµώνα.

Κόκκινο–µωβ 110-120 ηµερών για όψιµη σπορά και συγκοµιδή το χειµώνα.

Κινέζικο βαρελοειδούς σχήµατος 45- 60 ηµερών, βάρους 1-1.5 Kg, για σπορά Ιανουάριο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο.

Όψιµο 90-100 ηµερών, για σπορά από Ιούνιο έως και Σεπτέµβριο και χειµωνιάτικη παραγωγή, µαλακό µε καλή διατηρησιµότητα στο χωράφι.