Όψιµο 110-120 ηµερών µε κατάλευκη ανθοκεφαλή. Σπορά Αύγουστο, Σεπτέµβριο και συγκοµιδή το χειµώνα.

Πρώϊµο 70-75 ηµερών, σπορά από Φεβρουάριο έως Ιούνιο

Mεσοπρώϊµο 85-90 ηµερών, µε µεγάλη και κατάλευκη ανθοκεφαλή. Σπορά Φεβρουάριο και από Μαϊο έως Ιούλιο.

Μεσοόψιµο 100-110 ηµερών, µε κατάλευκη ανθοκεφαλή για σπορά Αύγουστο, Σεπτέµβριο και συγκοµιδή από ∆εκέµβριο έως Φεβρουάριο.

Μεσπρώϊµο 90-100 ηµερών, βελτίωση του Incline, µε κατάλευκη ανθοκεφαλή.

Οψιµο 140–150 ηµερών για σπορά Ιούλιο, Αύγουστο και συγκοµιδή από Ιανουάριο έως Μάρτιο.

Πρώϊµο 75 ηµερών, σπορά από Ιούλιο έως Σεπτέµβριο.

Πρώϊµο, 65-70 ηµερών, ανθεκτικό στη ζέστη για σπορά από Φεβρουάριο έως Ιούνιο.

Μεσοπρώϊµο 75-80 ηµερών, κατάλευκο, σπορά Ιούλιο, Αύγουστο.

Πρώϊµο 70-75 ηµερών, ανθεκτικό στη ζέστη για σπορά από Φεβρουάριο έως Ιούνιο.