Κουνουπίδι

Κουνουπίδι Amandine F1

Όψιµο 110-120 ηµερών µε κατάλευκη ανθοκεφαλή. Σπορά Αύγουστο, Σεπτέµβριο και συγκοµιδή το χειµώνα.

Κουνουπίδι

Κουνουπίδι Cashmere F1

Πρώϊµο 70-75 ηµερών, σπορά από Φεβρουάριο έως Ιούνιο

Κουνουπίδι

Κουνουπίδι Concept F1

Mεσοπρώϊµο 85-90 ηµερών, µε µεγάλη και κατάλευκη ανθοκεφαλή. Σπορά Φεβρουάριο και από Μαϊο έως Ιούλιο.

Κουνουπίδι

Κουνουπίδι Karnak F1

Μεσοόψιµο 100-110 ηµερών, µε κατάλευκη ανθοκεφαλή για σπορά Αύγουστο, Σεπτέµβριο και συγκοµιδή από ∆εκέµβριο έως Φεβρουάριο.

Κουνουπίδι

Κουνουπίδι Kastor F1

Μεσπρώϊµο 90-100 ηµερών, βελτίωση του Incline, µε κατάλευκη ανθοκεφαλή.

Κουνουπίδι

Κουνουπίδι Trofeo F1

Οψιµο 140–150 ηµερών για σπορά Ιούλιο, Αύγουστο και συγκοµιδή από Ιανουάριο έως Μάρτιο.

Πρώϊµο 75 ηµερών, σπορά από Ιούλιο έως Σεπτέµβριο.

Πρώϊµο, 65-70 ηµερών, ανθεκτικό στη ζέστη για σπορά από Φεβρουάριο έως Ιούνιο.

Μεσοπρώϊµο 75-80 ηµερών, κατάλευκο, σπορά Ιούλιο, Αύγουστο.

Πρώϊµο 70-75 ηµερών, ανθεκτικό στη ζέστη για σπορά από Φεβρουάριο έως Ιούνιο.