Μεσοπρώϊµο υβρίδιο τύπου Butternut 80-90 ηµερών. Φυτό θαµνώδες µε καρπούς κυλινδρικούς-διογκωµένους (τύπου καµπάνας), χρώµατος κρεµ εξωτερικώς και εσωτερικώς φωτεινού πορτοκαλί. Έχουν βάρος 2 – 3 kg, εξαιρετική γεύση και µεγάλη µετασυλλεκτική διατηρησιµότητα (LSL).

Πολύ πρώϊµο υβρίδιο για θερµοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια. Φυτό µέτρια ζωηρό, ανοιχτό, µε καλή παραγωγή ακόµα και σε κρύες συνθήκες. Καρπός κυλινδρικός, διογκωµένος στη βάση, ανοιχτοπράσινου χρώµατος µε µεγάλη διατηρησιµότητα. Έχει µεγάλη ανεκτικότητα στις ιώσεις ZYMV και WMV.

Μεσοπρώϊµο υβρίδιο, τύπου pumpkin 100-110 ηµερών, για υπαίθρια καλλιέργεια. Φυτό ζωηρό µε καρπούς στρογγυλούς πλακέ, εξωτερικού χρώµατος γκρι και σάρκα γλυκιά, συνεκτική, χρώµατος πορτοκαλί, βάρους 3-4 kg, µε µεγάλη αποθηκευτική ικανότητα, για χειµωνιάτικη πώληση.

Πρώϊµο υβρίδιο τύπου Greyzini για θερµοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια. Φυτό µέτρια ζωηρό µε όρθια ανάπτυξη για εύκολη συγκοµιδή. Καρπός κυλινδρικός, ολίγον πεπλατισµένος 15-18 x 3.5-5 cm, ανοιχτοπράσινου χρώµατος µε πράσινες ρίγες, εύγευστος. Έχει µεγάλη ανεκτικότητα στο Ωϊδιο και στην ί ωση ZYMV.

Πρώϊµο υβρίδιο τύπου Greyzini για θερµοκηπιακή ή υπαίθρια καλλιέργεια. Φυτό ανοιχτό µε καρπό κυλινρικό, 18-22 cm , γρήγορης ανάπτυξης, ανοιχτοπράσινου χρώµατος µε πράσινες ρίγες, τρυφερό και εύγευστο. ∆ίνει υψηλή παραγωγή για µεγάλο διάστηµα και είναι ανεκτικό στο Ωϊδιο και στις ιώσεις CMV, ZYMV, WMV.

Μεσοπρώϊµο υβρίδιο για θερµοκηπιακή ή υπαίθρια καλλιέργεια. Φυτό µε περιορισµένη ανάπτυξη που παράγει καρπούς κυλινδρικούς, 15-17 x 4-5 cm, ανοιχτοπράσινου χρώµατος, άριστης ποιότητας και για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Eίναι ανεκτικό στις ιώσεις ZYMV, WMV και PRSV

65,00120,00 με ΦΠΑ

Πρώιμο υβρίδιο για υπαίθρια καλλιέργεια Φυτό εύρωστο, με κοντά μεσογονάτια και μεγάλη παραγωγή Καρπός ανοικτοπράσινος, κυλινδρικός (κατάλληλος για γέμισμα), μήκους 16 – 18 εκ. Γυαλιστερό, ελκυστικό πράσινο χρώμα Παρατεταμένη περίοδος συγκομιδής “Φιλικό” υβρίδιο για τον παραγωγό και εύκολο στην καλλιέργεια Ανοχή στις ιώσεις CMV, ZYMV, WMV και στο Ec, Sf (Ωίδιο) Προτεινόμενη εποχή καλλιέργειας ΑΝΟΙΞΗ – […]